Uitnodiging Tranzo Zorgsalon

In deze zorgsalon gaan we dieper in op de duurzame inzetbaarheid van werknemers met een hoge intelligentie.

Datum: Donderdag 29 juni 2017
Tijdstip: 14.45 - 17.00 uur
Locatie: Koning Willem II Stadion
Aanmelden: Ik wil me graag aanmelden

Werk wordt zwaarder en we moeten langer doorwerken; duurzame inzetbaarheid in arbeid is daarmee een actueel onderwerp geworden. Maar hoe kunnen we bereiken dat werknemers gemotiveerd blijven doorwerken? Is een maatwerkaanpak nodig voor verschillende groepen werknemers, of is er toch een ‘one size fits all'?
In deze zorgsalon gaan we dieper in op de duurzame inzetbaarheid van een specifieke groep, namelijk werknemers met een (zeer) hoge intelligentie. Hoogbegaafdheid blijkt zeker geen garantie voor een duurzame arbeidsparticipatie. Welke aspecten zijn van belang om de duurzame inzetbaarheid van deze groep te vergroten, en verschilt dit van andere groepen werknemers?


Programma

14.45-15.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
   
15.00-15.10 uur: Welkom door de dagvoorzitter:
Prof. dr. Jac van der Klink
   
15.10-15.50 uur: Presentaties van de sprekers:

- Noks Nauta
- Marja van Ingen Schenau-Roovers
- Patricia van Casteren

15.50-16.45 uur: Discussie

   
16.45 uur: Afsluiting en borrel


Aanmelden & meer informatie
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Tranzo via tranzo@tilburguniversity.edu of 013- 466 2969.

 • AANMELDEN ZORGSALON 29 JUNI 2017
  Zorgsalons 2017

 • 28 september 2017
  Zorgsalon
  'Diversiteit in het verpleeghuis'

 • 30 november 2017
  Zorgsalon
  'De uitdaging van diversiteit voor jeugdhulp en sociaal werk'

  >> Bekijk zorgsalons  Uitschrijven

  Indien u de digitale nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door dit formulier in te vullen.

  Gegevens wijzigen? Stuur een e-mail naar Tranzo Nieuwsbrief. • De sprekers van de zorgsalon


  Noks Nauta

  Bedrijfsarts n.p. en A&O psycholoog
  Foto: Gijs de Kruijf

  Hoogbegaafden kunnen vanuit hun gaven bijzondere bijdragen bieden aan de maatschappij. Dat lukt sommigen wel, anderen niet. In het kader van duurzame inzetbaarheid is deze groep bijzonder interessant om aandacht aan te geven. Er is echter nog vrij weinig betrouwbare kennis. Tot voor kort werd hoogbegaafdheid ook bijna alleen bestudeerd vanuit een onderwijskundig perspectief. Je bent echter ook na je schooltijd hoogbegaafd. Wat is er momenteel wel bekend over hoogbegaafden en werk? Er wordt een samenvatting gegeven van enkele relevante onderzoeken en praktijkkennis. Welke aanknopingspunten voor de praktijk van Arbeid en Gezondheid volgen hieruit? En wat zou er nog meer onderzocht moeten worden in het kader van duurzame inzetbaarheid in arbeid van deze groep?  Marja van Ingen Schenau- Roovers
  Bedrijfsarts van origine en nu werkzaam als coach/ consultant voor volwassenen met ADHD en hoogbegaafdheid


  Kenmerkend aan hoogbegaafden is vooral de intensiteit van het contact, de complexiteit van inzichten en het vermogen om gevolgen van keuzes goed te kunnen overzien. Valkuilen die je als behandelaar kunt tegenkomen, zijn de vaak a-typische klachtenpresentatie en gevoeligheid. Ook kan een cliënt al veel zelfonderzoek gedaan hebben en daardoor betweterig overkomen. Tijdens deze zorgsalon zal Marja vanuit haar rol als professional haar licht laten schijnen over inzetbaarheid van hoogbegaafden.  Patricia van Casteren Psycholoog van Arbeid en Gezondheid en Science Practitioner bij Tranzo
  Patricia doet bij Tranzo onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid in werk van hoogbegaafden. Ze gebruikt daarbij het capability-model als theoretisch kader. In dit model is veel ruimte voor de waarde die werk heeft voor mensen en voor wat ze nodig hebben om deze waarden te realiseren. Bij hoogbegaafden zien we naast heel veel mogelijkheden, ook enkele specifieke problemen op de werkvloer. Deze hebben vaak te maken met hun hoge intelligentie en met een werkomgeving die onvoldoende bij hen aansluit. Patricia zal ingaan op haar ervaringen met het doen van wetenschappelijk onderzoek met hoogbegaafde volwassenen en op enkele resultaten uit haar onderzoek.