Universiteit van Tilburg
Persbericht
     Persbericht           Archief           Zoeken           Universiteit van Tilburg           6 mei 2009

Odile Heynders benoemd tot hoogleraar Vergelijkende literatuurwetenschap

De Universiteit van Tilburg heeft universitair hoofddocent Odile Heynders met ingang van 1 mei 2009 benoemd tot hoogleraar Vergelijkende literatuurwetenschap. Heynders doet onderzoek naar narrativiteit, in het bijzonder naar de verhouding van literaire verbeelding en werkelijkheid.

De positie van literatuur is aan het veranderen, stelt Heynders, omdat enerzijds de werkelijkheid om ons heen complexer én eenduidiger wordt en anderzijds literatuur tegenwicht biedt aan mediatisering en digitalisering. We hebben in het tijdperk van globalisering (nog steeds) behoefte aan literaire verbeelding, maar nemen niet meer genoegen met in zichzelf gekeerde fictieve betogen. Lezers willen aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid. Literatuur maakt deel uit van een dynamisch cultureel en historisch veld waarin de bakens voortdurend verschuiven.

Het interdisciplinaire onderzoek van Odile Heynders is vooral gericht op de grens tussen fictie en non-fictie. Ze houdt zich bezig met de verhouding van Nederlandse literatuur tot de Europese context en met de vraag hoe binnen het nieuwe Europa literaire verbeelding perspectieven biedt op het invullen van een cultureel 'citizenship'. Hoe geven literaire teksten inzicht in politieke en historische kwesties? Hoe krijgt de moderne subjectiviteit gestalte in een context die verandert? Uitgangspunt is dat literatuur juist vanwege haar esthetische vorm in staat is iets mee te delen over het 'gewone' leven. Literatuur kan worden ingezet als je fricties in de werkelijkheid wilt begrijpen, aldus Heynders.

Prof. dr. O.M. (Odile) Heynders studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en Algemene literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit Leiden en promoveerde in 1991 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift De verbeelding van betekenis. Vooronderstellingen en praktijk van deconstructieve lezingen teksten van Paul Celan en Gerrit Achterberg. Sinds 1986 is ze als (senior) onderzoeker en (hoofd-)docent verbonden geweest aan de Universiteit van Tilburg. Vanaf 2004 is ze betrokken bij de opzet van de interdisciplinaire bacheloropleiding Liberal Arts. Ze is redactielid van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde en zat eerder in de redacties van het Tijdschrift voor Literatuurwetenschap, Jaarboek voor Literatuurwetenschap en Literatuur. In 2000 won Heynders de W.F. Hermans essay-prijs. In 2008 was ze voorzitter van de VSB Poëzieprijs. De belangrijkste boekpublicaties van Heynders omvatten Correspondenties. Gedichten lezen met gedichten (Amsterdam University Press, 2006); Langzaam leren lezen. Paul Rodenko en de poëzie (Syntax Publishers, Tilburg, 1998) en Literatuurwetenschap in Nederland. Een vakgeschiedenis (met Jaap Goedegebuure, Amsterdam University Press 1996).

Noot voor de pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter Corine Schouten, tel. 013 - 466 2993, email c.h.schouten@uvt.nl. Informatie over onderzoekers van de UvT is te vinden via www.uvt.nl/webwijs.Top

UvT Persbericht