Universiteit van Tilburg
Persbericht
     Persbericht           Archief           Zoeken           Universiteit van Tilburg           1 februari 2007

Wouter van Beek onderzoekt lokale religie in Afrika

Benoeming aan de Universiteit van Tilburg

Cultureel antropoloog Wouter van Beek is per 1 januari 2007 benoemd tot deeltijdhoogleraar Religieuze antropologie in Tilburg. Van Beek onderzoekt lokale, vaak schriftloze religies, met name in Afrika. Hij brengt de noties over kwaad en visie over het einde der tijden van deze religies in kaart, maar onderzoekt ook de invloeden van 'importreligies' en toerisme.

Antropoloog Wouter van Beek verbleef veel in Afrika: ruim twee jaar bij de Kapsiki/Higi in Noord-Kameroen en Noordoost-Nigeria en eenzelfde periode bij het Dogonvolk in Centraal-Mali, in vele reizen. Hij bestudeert hun cultuur en religie van 'binnenuit'; volgt hun rituelen en vergelijkt hun noties over het kwaad en hun apocalyptische verwachtingen van het 'einde der tijden'. De Kapsiki/Higi vormen één groep aan weerszijde van de grens Kameroen/Nigeria, en waren tot het bezoek van Van Beek een vrij onbeschreven cultuur. Bij de Dogon leverde Van Beeks werk een beeld op dat contrasteert met eerder antropologisch onderzoek. Op dit moment is Van Beek met name geïnteresseerd in de reacties van Afrikaanse lokale cultuur op snelle veranderingen en interventies van buiten. Wat is de invloed van de media, van de globaliserende economie, van toerisme en van wereldreligies als de Islam en Christendom?
Van Beek zag dat de Dogon en Kapsiki verschillend reageren op toerisme. De Dogon uit Mali beschouwen de belangstelling voor hun cultuur als iets positiefs. Zij presenteren hun cultuur met trots en zelfvertrouwen. De Kameroense Kapsiki daarentegen reageren beschaamd. Zij menen dat toeristen hen beschouwen als een achtergebleven volk. In beide gevallen leidt het contact met toeristen tot een grotere aandacht voor de eigen cultuur, identiteit en religie. Bij het departement Religiewetenschappen en theologie zal Van Beek met name de invloed op religie bestuderen.
Een andere onderzoeksinteresse van Van Beek is de toenemende heksenvervolging in Afrika. Hij tracht het proces van eerste roddel tot soms verbanning of moord te doorgronden. Waarom blijft het in veel gevallen bij verdachtmakingen, maar monden andere beschuldigingen uit in vreselijk geweld? Inzicht in het proces, moet leiden tot methoden om het probleem een halt toe te roepen.

Prof.dr. W.E.A. (Wouter) van Beek (1943, Beverwijk) studeerde biologie en culturele antropologie in Utrecht (cum laude) en promoveerde er in 1978 op een studie naar de Kapsiki en Higi, een bergvolk in Noord-Kameroen en Noordoost Nigeria. Hij was tot eind 2005 als hoofddocent verbonden aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2002 werkt hij tevens als senior fellow bij het Afrika Studiecentrum te Leiden.

Noot voor de pers
Professor Wouter van Beek is bereikbaar via tel: 013 - 466 3551, e-mail: w.e.a.vanbeek@uvt.nl. Informatie over wetenschappers van de UvT is te vinden op www.uvt.nl/webwijs/. Persberichten van de UvT vindt u op www.uvt.nl/persberichten/ Top

UvT Persbericht