Universiteit van Tilburg
Persbericht
     Persbericht           Archief           Zoeken           Universiteit van Tilburg           8 maart 2007

Frans Willem Winkel hoogleraar Psychologische victimologie

Benoeming aan de Universiteit van Tilburg

Frans Willem Winkel is per 1 maart 2007 benoemd tot hoogleraar Psychologische victimologie aan de Universiteit van Tilburg. Winkel onderzoekt hoe slachtoffers het beste geholpen kunnen worden om psychische problemen te voorkomen. Hij is verbonden aan het onderzoeksinstituut INTERVICT, het International Victimology Institute Tilburg

Naast materiele en fysieke ellende kan geweld psychische schade veroorzaken. Slachtoffers zijn angstig, voelen zich kwetsbaar, worden depressief of ontwikkelen zelfs PTSS (post traumatische stress stoornis) of een paniekstoornis. Gelukkig echter zijn de meeste slachtoffers, met name diegene met een optimistische kijk op het leven, goed in staat zelf de nare gebeurtenis te verwerken. Professor Frans Willem Winkel pleit dan ook voor terughoudendheid in het aanbieden van psychologische steun aan slachtoffers. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het aanbieden van professionele hulp bij een ramp of incident weinig oplevert en zelfs negatief kan uitpakken.
Volgens Winkel hangen de psychologische gevolgen van slachtofferschap eerder af van de aard van het slachtoffer dan van het geweld of de ramp waarvan de persoon getuige was. Om goede hulp aan te bieden, is het dus belangrijk slachtoffers te screenen: wie heeft er een hoog risico op problemen, wie niet? Hiertoe ontwikkelt Winkel risicotaxatie-instrumenten, vragenlijsten die politie of hulpverleners inzicht bieden in wie hulp nodig heeft om langetermijnschade te voorkomen. In samenwerking met de Stichting Achmea wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een instrument waarmee vroegtijdig - bijvoorbeeld bij de aangifte - de kans op herhaling van huiselijk geweld kan worden ingeschat. Frans Willem Winkel heeft vele publicaties over slachtofferhulp en de psychologische gevolgen van slachtofferschap op zijn naam staan, maar hij publiceerde ook over verwante thema's zoals het effect van televisiegeweld, misdaadnieuws en preventiecampagnes, dader-slachtofferconfrontaties, stalking, verdrongen herinneringen, slachtofferverhoor, orgaandonatie etc.


Dr.mr. Frans Willem Winkel (1950) studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en psychologie aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude). In 1987 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op onderzoek naar het voorkomen van misdrijven door de politie. Tot 2005 werkte hij aan de VU in Amsterdam, vanaf 2002 als deeltijdhoogleraar Clinical victimilogy. Vanaf 2005 is hij programmaleider psychologische victimologie bij het Tilburgse onderzoekscentrum INTERVICT. Winkel is tevens bestuurslid van de World Society of Victimology en lid van het wetenschappelijk bestuur van American Society of Criminology.

Noot voor de pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans Willem Winkel via tel: 013 466 3677, email: f.w.winkel@uvt.nl. Persberichten van de UvT vindt u op www.uvt.nl/persberichten/. Informatie over wetenschappers van de UvT, zie: www.uvt.nl/webwijs/.


Top

UvT Persbericht