Persbericht 22 september 2011
Asiel vragen is niet alleen verzoek om bescherming, ook verzoek om eigen plek

Precies zestig jaar geleden werd het VN Vluchtelingenverdrag aangenomen. Maar er is weinig reden deze zestigste verjaardag te vieren. Voor vluchtelingen is het steeds moeilijker bescherming te krijgen en de rechten te genieten die het Vluchtelingenverdrag hun toekent. Promovenda Nanda Oudejans stelt dat de vluchteling niet alleen bescherming tegen vervolging claimt. Het verzoek om asiel is ook een verzoek om een eigen plek die juridisch gewaarborgd is. Asiel sluit daarmee de mogelijkheid in dat het gastland het nieuwe thuisland wordt.

In de huidige discussie is de nadruk komen te liggen op de terugkeer van vluchtelingen naar het land van oorsprong. Nanda Oudejans analyseert het falende internationale beschermingsbeleid vanuit filosofisch perspectief en laat zien dat het huidige begrip van het vluchtelingenvraagstuk inadequaat is. De hardnekkige vooronderstelling is dat vluchtelingen nog een plek hebben waar ze thuis horen en naar terug moeten keren: het land van herkomst. De wanhopige ervaring van de vluchteling is echter dat hij nergens thuis is in de wereld. Beleid dat gericht is op terugkeer resulteert vooral in opvang in kampen. Oudejans stelt dat het kamp geen oplossing is voor het vluchtelingenprobleem, maar juist bevestigt dat de vluchteling nergens thuis is in onze wereld.

Onderscheid vluchteling en stateloze niet houdbaar
Oudejans bekritiseert de huidige praktijk waarin bescherming van vluchtelingen vooral negatief en beperkt wordt uitgelegd, als het verbod op het niet uitzetten naar het gevaarlijke land van herkomst. Ze stelt dat het oorspronkelijke concept meer inhoudt. Asiel biedt niet alleen bescherming, maar geeft de vluchteling ook de mogelijkheid zijn leven in vrijheid en waardigheid voort te zetten. Oudejans  overdenkt het begrip asiel opnieuw door het scherpe theoretische onderscheid tussen vluchtelingen en statelozen te bekritiseren. Wanneer we begrijpen dat verlies aan bescherming gelijk staat aan het verlies van een eigen plek, dan leren we dat vluchtelingen en statelozen voor hetzelfde dilemma staan: waar hebben zij een recht te leven? In haar proefschrift gaat Oudejans tevens in op de vraag waarom asiel de zorg is van een democratische gemeenschap.

Nanda Oudejans (1978, Amersfoort) studeerde filosofie aan Tilburg University en werkte als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk Nederland.

Noot voor de pers
Nanda Oudejans promoveert op woensdag 28 september om 14.00 uur in de aula van Tillburg University. Titel proefschrift: Asylum. A Philosophical Inquiry into the International Protection of Refugees. Promotoren: prof. dr. G.C.G.J. van Roermund, prof. dr. A.M. van Kalmthout. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nanda Oudejans via nandaoudejans@gmail.com, tel. 013-5445554 / 013-4662158.

 
 
Persvoorlichters → Aan-/afmelden → Experts & expertise → Archief persberichten → Zoeken →