Universiteit van Tilburg

Donderdag 3 februari, 13.15 uur, Zwijsengebouw UvT

Workshop Duurzaam economieonderwijs

Een van de workshops tijdens de conferentie ‘Routeplan voor een eerlijke economie’ heeft als thema duurzaam economieonderwijs. De inleiding wordt verzorgd door em. prof. dr. Arnold Heertje. Volgens Heertje hebben economen de economische wetenschap verschraald en gedehumaniseerd door economische beschouwingen te herleiden tot financiële calculaties van baten en kosten. Economiehoogleraar prof. dr. Sjak Smulders houdt een coreferaat. Meer op www.tilburguniversity.edu/cwl; zie ook www.economischegroei.net.

Vrijdag 4 februari, 13.30 uur, Dantegebouw UvT

Crimineel: dader of slachtoffer?

Is het mogelijk een crimineel te 'genezen'? In hoeverre kun je bij criminelen van slachtoffers spreken? In dit symposium worden grenzen verkend van de eigen verantwoordelijkheid van criminelen. Met onder meer Humphrey Ludwig, wegens moord veroordeeld, TBS-er en auteur van Vrijheid onder dwang en Veroordeeld. Organisatie: studentenvereniging Plato en Studium Generale. Zie www.tilburguniversity.nl/sg.

Woensdag 9 februari, 13.00 uur, aula

Symposium iFinance met Wouter Bos

Studievereniging Asset | Accounting & Finance organiseert dit symposium over iFinance, over de cultuur in de financiële wereld. Is die een bedreiging of noodzakelijk voor de economie? Sprekers zijn Wouter Bos, Herman Mulder and Henriette Prast, onder voorzitterschap van Jan Maarten Slagter. Zie www.assetaccountingfinance.nl/ifinance.

Donderdag 10 februari, 20.00 uur, Paradox, Tilburg

UvT Hartslagcafe: Hoop in NL en een idee van vrijheid

Waar vinden we hoop in onze samenleving? Waar is die op gebaseerd? En is die vrijheid iedereen gegund? Daarover spreekt hoogleraar Paul Scheffer; hij waarschuwde in 2000 voor een mislukking van de multiculturele samenleving, een uitgesproken ideologie van vrijheid voor iedereen. Is Nederland volgens Scheffer nu op de goede weg met de voorgenomen aanscherping van het immigratie- en integratiebeleid? Daarnaast schetst onderzoeker Frits Spangenberg van het bureau Motivaction een aanvullend beeld van de veranderende samenleving. Hartslagcafe is een initiatief van Studium Generale en het Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing van de Universiteit van Tilburg. Meer informatie: www.tilburguniversity.edu/nl/sg.

Vrijdag 11 februari, 12.00 uur, Dantegebouw, DZ 2

Tranzo Symposium: Management van innovatie in de GGZ

GGZ-instellingen staan voor grote uitdagingen. Implementatie van richtlijnen verloopt niet zo soepel, bezuinigingen dwingen instellingen tot lastige keuzes en door vergrijzing wordt het moeilijk om geschikt personeel te vinden. Bovendien verlangen stakeholders een hogere kwaliteit van zorg, toepassing van state-of-the-art behandelmethodes en een reductie van wachtlijsten en -tijden. Het oplossen van deze problemen vereist innovatie in de hele organisatie. Het stelt eisen aan de organisatie op bestuurs-, management- en uitvoerend niveau en vraagt om een combinatie van wetenschap én praktijk. Op dit symposium wordt nagegaan wat er nodig is om echt innovatief te zijn en blijven. Meer informatie bij onderzoekscentrum Tranzo: www.tilburguniversity.edu/tranzo.

Woensdag 16 februari, 15.45 uur, Zwijsengebouw UvT

The economic Agent 2.0 - Spiegelneuronen

Prof. dr. Vittorio Gallese (Universiteit van Parma), mede-ontdekker van de ‘spiegelneuronen’, zal op 2 maart 2011 in Tilburg een openbare lezing geven. Ter voorbereiding op zijn bezoek vindt een zestal bijeenkomsten plaats in de vorm van interdisciplinaire masterclasses. Deze zesde en tevens laatste voorbereidende masterclass door prof. dr. Beatrice de Gelder, hoogleraar neuropsychologie. Zie ook www.tilburguniversity.edu/cwl.

Donderdag 17 februari, 09.00 uur, aula

Congres Vision 2011: Neuromarketing

Centrale vraag van deze studiedag, georganiseerd door studievereniging Asset | Marketing, is hoe neuromarketing gebruikt worden als een succesvolle marketingtool. Welke trends zijn waarneembaar op het gebied van neuromarketing? In hoeverre is neuromarketing ethisch verantwoord? Zie www.vision-tilburg.nl.

Woensdag 23 februari, 13.00 uur, aula

Symposium: Will the euro survive?

Studieverenigingen Asset | Economics en Asset | Econometrics organiseren dit Euro Symposium onder voorzitterschap van hoogleraar economie Sylvester Eijffinger. Andere sprekers zijn Wim Boonstra (Chief Economist Rabobank), prof. dr. Jakob de Haan (Hoofd Onderzoek DNB) en prof. dr. Olaf Sleijpen (Managing Director APG).
Zie www.asset-econometrics.nl/symposium.

Donderdag 24 februari, 10.45 uur, aula

Vidar congres over prestatiedruk met Bettine Vriesekoop en Henk Kraaijenhof

Studentenroeivereniging Vidar organiseert dit jaar een congres over prestatiedruk. Iedereen ervaart wel een bepaalde druk om te presteren, maar zijn we ons daar wel van bewust? Het Februaricongres gaat in op de professionele, psychologische en culturele aspecten van prestatiedruk. Door middel van workshops worden manieren getoond om stress de baas te zijn en sprekers onder wie Bettine Vriesekoop en Henk Kraaijenhof belichten nieuwe inzichten. Zie www.tsr-vidar.nl/congres.

Maandag 28 februari, 15.30 uur, Tilburg

Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal op universiteit

Op maandag 28 februari spreekt minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken op Tilburg University over economische diplomatie. Daarna wordt de minister ondervraagd door studenten. Ook andere belangstellenden kunnen met de minister in gesprek over wetenschap, ondernemerschap en economische diplomatie. Persbericht

Persvoorlichters → Aan-/afmelden → Experts en expertise → Archief agenda's → Zoeken in agenda's →