1. Hoe komt NELLS aan mijn adresgegevens?

Wij hebben voor de eerste ronde van het onderzoek willekeurige adresgegevens opgevraagd bij Nederlandse gemeenten. Daar zat uw adres ook bij.

2. Wat is het doel van het onderzoek?
 
Het onderzoek geeft inzicht in het sociale leven en welbevinden van mensen in Nederland. Dat inzicht is niet alleen voor de wetenschap van belang maar ook voor het overheidsbeleid.

3. Hoe gaat het onderzoek in z'n werk?
 
Voor het onderzoek worden vraaggesprekken gevoerd met 5000 personen. Deze mensen zijn willekeurig gekozen en ze vormen een steekproef van alle mensen van 15 jaar tot 45 jaar in Nederland: van Groningen tot Zeeland, uit de stad en van het platteland.

De universiteiten hebben het bureau Veldkamp uit Amsterdam gevraagd de interviews voor het NELLS onderzoek uit te voeren. Wij verzoeken u vriendelijk om uw medewerking.

Meer informatie over Veldkamp kunt u vinden op de website: www.veldkamp.net

4. Waarom is juist mijn medewerking van belang?
 
Een onderzoek heeft alleen waarde als alle bevolkingsgroepen van Nederland mee doen: jong of oud, arm of rijk, met of zonder partner, geboren in Nederland of in een ander land, enzovoort. Om dit te bereiken zijn willekeurig adressen en personen gekozen, die zoveel mogelijk over het land zijn verspreid. Zo kan informatie worden ingewonnen bij alle groepen uit de Nederlandse maatschappij en in alle delen van het land. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken om aan het onderzoek mee te werken. Dat kost u natuurlijk tijd, maar daar staat tegenover dat u uw stem kunt laten horen. Ook is er een beloning of attentie. Uw mening telt!

5. Wat gebeurt er met mijn gegevens en antwoorden?

Uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Ze worden anoniem verwerkt en ieder antwoord wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Het recht op privacy wordt in de onderzoekswereld hoog aangeslagen. De gedragscode voor wetenschappelijke persoonsregistraties staat er borg voor dat uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. Meer informatie over privacy bij NELLS vindt u hier.

6. Ik ben verhuisd of heb een nieuw e-mailadres, hoe kan ik dat doorgeven?


Via dit formulier kunt u uw nieuwe gegevens doorgeven.

7. Wat levert het onderzoek op?


Het onderzoek levert veel nieuwe informatie op over de levensloop en meningen van mensen in Nederland. Bovendien geeft het inzicht in hoe de meningen van mensen samenhangen met veranderingen in hun leven en in de samenleving.

8. Wie betaalt het onderzoek?

Een groot deel van de kosten wordt betaald door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO). De rest is voor rekening van de Universiteit van Tilburg,  de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam.

9. Wie voert het onderzoek uit?

Voor de interviews worden ervaren interviewers ingezet van onderzoeksbureau Veldkamp.

10. Op welke manier worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt?

Naast de nieuwsbrief voor respondenten worden er ook artikelen geschreven voor wetenschappelijke tijdschriften.

11. Heeft u nog meer vragen?

Heeft u nog meer vragen dan kunt u mailen naar: info@nells.nl.