Het is voor respondenten en voor de onderzoekers heel belangrijk om de privacy van respondenten te waarborgen. De gegevens van respondenten worden alleen gebruikt voor het NELLS onderzoek. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en strikt vertrouwelijk behandeld. De antwoorden komen uiteindelijk terecht in samenvattende overzichten. Individuele personen zijn daarin nooit te herkennen.

 

Het recht op privacy wordt in de onderzoekswereld terecht hoog aangeslagen. Onderzoek wordt uitgevoerd volgens wetenschappelijke normen en gebeurt eerlijk en objectief, zonder dat de deelnemers er nadelige gevolgen van ondervinden.

 

De Gedragscode van de Europese Vereniging voor Opinie- en Marktonderzoek en de Gedragscode voor de Bescherming van Persoonsgevens in Wetenschappelijk Onderzoek staan er borg voor dat de gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.

 

De contactgegevens van respondenten worden afgeschermd bewaard en onder geen enkele voorwaarde aan derden verstrekt. De informatie die tijdens het interview verstrekt is, wordt anoniem en apart van de contactgegevens bewaard. Dat betekent dat niemand kan zien welke antwoorden van welke persoon zijn. De wetenschappers die met de gegevens van het NELLS onderzoek werken, kunnen dus niemand persoonlijk identificeren.